Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5675
Doanh nghiệp phát hành Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
Doanh nghiệp chủ sở hữu Bộ Xây Dựng
Giới thiệu về doanh nghiệp Xây lắp, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến áp điện...
Vốn điều lệ 1.100.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 44.583.500
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 25/11/2020
Giá khởi điểm 23.030
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 10
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 44.583.500
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 44.583.500
Ngày phát hành 25/11/2020
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan