Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5573
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Dầu khí Việt Nam
Doanh nghiệp chủ sở hữu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giới thiệu về doanh nghiệp

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn, biệt thự, căn hộ, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự và các cơ sở lưu trú khác;…

Vốn điều lệ 600.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 7.135.107
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 24/05/2018
Giá khởi điểm 10.800
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 7.135.107
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 7.135.107
Ngày phát hành 24/05/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan