Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5637
Doanh nghiệp phát hành Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Giao thông Thủy bộ
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang
Giới thiệu về doanh nghiệp Thực hiện công tác đăng kiểm các phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy bộ nội địa đang lưu hành và một số hoạt động dịch vụ được Nhà nước cho phép.
Vốn điều lệ 5.741.200.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 212.036
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 30/12/2019
Giá khởi điểm 10.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 212.036
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 212.036
Ngày phát hành 30/12/2019
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan