Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5656
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP
Giới thiệu về doanh nghiệp Vận tải hành khách bằng xe văn phòng; Vận tải khí bằng xe bồn; Vận tải than, đá vôi bằng sà lan;...
Vốn điều lệ 100.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.000.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 15/06/2020
Giá khởi điểm 13.100
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 0
Bước giá 1
Khối lượng tối thiểu 1.000.000
Khối lượng tối đa 1.000.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 15/06/2020
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan