Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5415
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn
Doanh nghiệp chủ sở hữu Văn phòng Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu về doanh nghiệp Điện thoại cố định, điện thoại internet, điện thoại di động, dịch vụ miễn cước người gọi (1800); Dịch vụ chuyển phát bưu chính; Dịch vụ sản xuất, kinh doanh và bảo hành thiết bị bưu chính viễn thông, mạng lưới bưu chính viễn thông, mạng lưới bưu chính viễn thông chuyên dùng; ….
Vốn điều lệ 1.203.917.290.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 11.456.525
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 05/04/2017
Giá khởi điểm 13.412
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 1
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 11.456.525
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 11.456.525
Ngày phát hành 05/04/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan