Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5452
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên
Giới thiệu về doanh nghiệp

Kinh doanh các loại mỹ phẩm; xuất nhập khẩu trực tiếp mỹ phẩm; xuất nhập khẩu kinh doanh hàng phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng; Kinh doanh các loại máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh ngành hoá mỹ phẩm;....

Vốn điều lệ 80.630.390.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 588.816
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 29/12/2017
Giá khởi điểm 32.100
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 588.816
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 588.816
Ngày phát hành 29/12/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan