Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5626
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
Giới thiệu về doanh nghiệp Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; In ấn,…
Vốn điều lệ 71.475.800.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 3.565.759
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 15/07/2019
Giá khởi điểm 111.700
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 0
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 3.565.759
Khối lượng tối đa 3.565.759
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 15/07/2019
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan