Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5611
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng
Giới thiệu về doanh nghiệp

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại; Thu gom rác thải; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; …

Vốn điều lệ 56.143.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.279.300
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 15/03/2019
Giá khởi điểm 36.800
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 1.279.300
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 15/03/2019
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan