Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5572
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần In Trần Phú
Doanh nghiệp chủ sở hữu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giới thiệu về doanh nghiệp

In ấn; Dịch vụ liên quan đến in ấn; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;…

Vốn điều lệ 283.246.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 5.664.920
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 25/05/2018
Giá khởi điểm 11.800
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 10
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 5.664.920
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 5.664.920
Ngày phát hành 25/05/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan