Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5421
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Thuận An
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên
Giới thiệu về doanh nghiệp

Kinh doanh sỉ và lẻ các mặt hàng xăng, dầu, dầu nhớt các loại; Cung cấp các mặt hàng bách hoá, tiêu dùng như: gas, văn phòng phẩm, chất tẩy rửa và vật liệu xây dựng và các ngành nghề có liên quan khác; …

Vốn điều lệ 9.950.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 241.643
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 10/05/2017
Giá khởi điểm 55.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 241.643
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 10/05/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan