Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5616
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)
Giới thiệu về doanh nghiệp

Môi giới; Tự doanh; Quản lý danh mục đầu tư; Bảo lãnh phát hành; Tư vấn đầu tư chứng khoán; ….

Vốn điều lệ 1.297.567.580.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 37.500.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 16/04/2019
Giá khởi điểm 9.900
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 150
Bước giá 10
Khối lượng tối thiểu 150
Khối lượng tối đa 37.500.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 37.500.000
Ngày phát hành 16/04/2019
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan