Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5448
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
Giới thiệu về doanh nghiệp

Thoát nước và xử lý nước thải; Khai thác, xử lý cung cấp nước; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Bán buôn vật tư chuyên ngành cấp thoát nước; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;…

Vốn điều lệ 79.729.270.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.399.255
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 27/12/2017
Giá khởi điểm 18.860
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 10
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 1.399.255
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 1.399.255
Ngày phát hành 27/12/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan