Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5684
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương
Giới thiệu về doanh nghiệp Xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp; Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; ...
Vốn điều lệ 300.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 5.000.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 27/01/2021
Giá khởi điểm 10.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 5.000.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 5.000.000
Ngày phát hành 27/01/2021
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 27/01/2021
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan