Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5617
Doanh nghiệp phát hành Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang
Giới thiệu về doanh nghiệp

Quản lý và khai thác bến xe, bến tàu phà; đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

Vốn điều lệ 34.434.500.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 2.012.470
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 26/04/2019
Giá khởi điểm 10.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 10
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 2.012.470
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 1.687.290
Ngày phát hành 26/04/2019
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan