Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5414
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kiên Giang
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kiên Giang
Giới thiệu về doanh nghiệp

Kinh doanh xăng dầu, xuất khẩu gạo và nông sản khác, nhập khẩu phân bón, ô tô con các loại, xay xát chế biến gạo, kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành, dịch vụ ăn uống, vận tải hành khách, mua bán nông sản sơ chế, lương thực, kinh doanh bách hoá tổng hợp . . . và một số lĩnh vực khác.

Vốn điều lệ 364.738.330.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 5.205.913
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 29/03/2017
Giá khởi điểm 10.200
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 5.205.913
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 29/03/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan