Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5683
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Quốc
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH
Giới thiệu về doanh nghiệp Tư vấn lập dự án đầu tư, quy hoạch, thiết kế công trình; Thi công san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình nhà ở dân dụng, công nghiệp, giao thông
Vốn điều lệ 500.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 280.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 28/12/2020
Giá khởi điểm 14.400
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 280.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 280.000
Ngày phát hành 28/12/2020
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 28/12/2020
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan