Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5413
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên
Giới thiệu về doanh nghiệp Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu khí; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Vận tải đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; …..
Vốn điều lệ 46.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 400.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 27/03/2017
Giá khởi điểm 122.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 400.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 27/03/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan