Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5435
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu về doanh nghiệp Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản; …..
Vốn điều lệ 586.173.750.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 13.038.679
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 17/10/2017
Giá khởi điểm 4.620
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 10
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 13.038.679
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 13.038.679
Ngày phát hành 17/10/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan