Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5610
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng
Giới thiệu về doanh nghiệp

Sản xuất và kinh doanh VLXD; Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; Hoạt động xuất, nhập khẩu.

Vốn điều lệ 85.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.500.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 26/03/2019
Giá khởi điểm 30.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 10
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 1.500.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 1.500.000
Ngày phát hành 26/03/2019
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan