Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5685
Doanh nghiệp phát hành Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Giới thiệu về doanh nghiệp

Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Quản lý, vận hành, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện;…

Vốn điều lệ 11.866.443.670.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 580.120.840
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 08/02/2021
Giá khởi điểm 24.520
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 10
Bước giá 10
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 580.120.840
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 580.120.840
Ngày phát hành 08/02/2021
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 08/02/2021
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan