Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5687
Doanh nghiệp phát hành Ngân hàng TMCP Bản Việt
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
Giới thiệu về doanh nghiệp Thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm hoạt động huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân khác nhau trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; cung ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.
Vốn điều lệ 3.080.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 8.261.611
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 2
Thời gian đấu giá 27/09/2021
Giá khởi điểm 22.800
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 8.261.611
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 8.261.611
Ngày phát hành 25/08/2021
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 27/09/2021
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan