Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5575
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk
Giới thiệu về doanh nghiệp Trồng cây cao su, Chế biến cao su, Mua bán mủ cao su, Chế biến gỗ với các sản phẩm: mộc dân dụng, sản xuất pallets làm bao bì, Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch; …
Vốn điều lệ 1.558.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 97.575.500
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 31/07/2018
Giá khởi điểm 12.600
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 97.575.500
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 76.342.000
Ngày phát hành 31/07/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan