Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5584
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội
Doanh nghiệp chủ sở hữu Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh
Giới thiệu về doanh nghiệp

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; khai thác, xử lý và cung cấp nước;...

Vốn điều lệ 30.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.400.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 08/10/2018
Giá khởi điểm 10.895
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 1
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 1.400.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 1.400.000
Ngày phát hành 08/10/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan