Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5624
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Quản lý Sửa chữa đường bộ Đắk Nông
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông
Giới thiệu về doanh nghiệp Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
Vốn điều lệ 6.865.740.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 686.574
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 15/07/2019
Giá khởi điểm 11.200
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 0
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 686.574
Khối lượng tối đa 686.574
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 625.274
Ngày phát hành 15/07/2019
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 15/07/2019
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan