Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5437
Doanh nghiệp phát hành Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên
Giới thiệu về doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh xăng dầu; Kinh doanh dịch vụ văn hóa – xã hội, vui chơi giải trí; Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho cảng; Đầu tư khai thác và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu Công nghiệp; …

Vốn điều lệ 2.366.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 11.830.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 31/10/2017
Giá khởi điểm 10.600
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 11.830.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 31/10/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan