Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5405
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV
Giới thiệu về doanh nghiệp Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;….
Vốn điều lệ 69.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 241.500
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 03/02/2017
Giá khởi điểm 210.965
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 1
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 241.500
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 241.500
Ngày phát hành 03/02/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan