Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5564
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn –TNHH Một thành viên
Giới thiệu về doanh nghiệp

Điều hành tua du lịch; Kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản, kim loại và sản phẩm bằng kim loại, đá, thạch cao, amiăng, cao su; Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy, hải sản; ....

Vốn điều lệ 132.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 3.630.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 26/03/2018
Giá khởi điểm 15.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 3.630.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 3.630.000
Ngày phát hành 26/03/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan