Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5426
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Chín Chín Núi
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Thương Mại Dầu khí Đồng Tháp
Giới thiệu về doanh nghiệp Bất động sản du lịch.
Vốn điều lệ 125.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 6.375.030
Giá trị cổ phần đấu giá 63.750.300.000
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 09/08/2017
Giá khởi điểm 13.800
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 10
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 6.375.030
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 6.125.000
Ngày phát hành 09/08/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan