Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5668
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang
Giới thiệu về doanh nghiệp

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (tuân thủ quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;…

Vốn điều lệ 167.520.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 5.291.520
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 09/10/2020
Giá khởi điểm 16.720
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 10
Bước giá 10
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 5.291.520
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 5.291.520
Ngày phát hành 09/10/2020
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan