Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5633
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tây Ninh
Giới thiệu về doanh nghiệp Dịch vụ kỹ thuật công trong kiểm tra, đánh giá, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các loại xe cơ giới đang lưu hành, các loại xe chuyên dùng, xe máy kéo nông nghiệp, lâm nghiệp có tham gia giao thông đường bộ và các phương tiện thủy nội địa.
Vốn điều lệ 50.140.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 2.456.860
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 15/11/2019
Giá khởi điểm 10.450
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 10
Bước giá 10
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 2.456.860
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 15/11/2019
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan