Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5638
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
Giới thiệu về doanh nghiệp Bán buôn phân bón, hóa chất; Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,...
Vốn điều lệ 46.623.500.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 3.269.500
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 23/12/2019
Giá khởi điểm 40.300
Lãi suất trần
Số mức giá 2
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 3.269.500
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 2.284.500
Ngày phát hành 23/12/2019
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 23/12/2019
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan