Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5406
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên
Giới thiệu về doanh nghiệp Sản xuất các loại vật liệu xây dựng; Kinh doanh vật liệu xây dựng, gỗ; Sửa chữa và trang trí nội thất; Xây dựng dân dụng, công nghiệp; San lấp mặt bằng các công trình,…
Vốn điều lệ 150.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.757.500
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 06/02/2017
Giá khởi điểm 18.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 1.757.500
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 1.757.500
Ngày phát hành 06/02/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan