Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5658
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Petec Bình Định
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP
Giới thiệu về doanh nghiệp Mua bán xăng dầu, mỡ phụ, khí dầu mở hóa lỏng và các chế phẩm từ dầu mỏ, bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan, …
Vốn điều lệ 40.391.470.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.274.064
Giá trị cổ phần đấu giá 12.740.640.000
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 26/06/2020
Giá khởi điểm 30.810
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 0
Bước giá 10
Khối lượng tối thiểu 1.274.064
Khối lượng tối đa 1.274.064
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua 1.274.064
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 26/06/2020
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan