Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5416
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kiên Giang
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kiên Giang
Giới thiệu về doanh nghiệp Kinh doanh xuất khẩu lương thực; hàng bách hóa; bia và nước ngọt các loại và một số lĩnh vực khác;....
Vốn điều lệ 50.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 3.117.200
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 11/04/2017
Giá khởi điểm 10.200
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 3.117.200
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 2.450.000
Ngày phát hành 11/04/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan