Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5634
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ
Giới thiệu về doanh nghiệp

Hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, hoạt động chiếu sáng công cộng; quản lý, chăm sóc cây xanh, ...

Vốn điều lệ 54.249.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 2.244.501
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 18/11/2019
Giá khởi điểm 12.306
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 1
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 2.244.501
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 2.244.501
Ngày phát hành 18/11/2019
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan