Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5671
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang
Giới thiệu về doanh nghiệp

Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh xăng dầu; Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, kinh doanh nhà ở; và Kinh doanh dịch vụ;…

Vốn điều lệ 287.227.890.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 7.722.638
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 26/10/2020
Giá khởi điểm 45.400
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 7.722.638
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 26/10/2020
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 26/10/2020
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan