Thông tin đấu giá

Thời gian đấu giá 22/06/2020
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
Giá trúng cao nhất 52.800,00
Giá trúng thấp nhất 48.900,00
Giá trung bình 50.018,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 4.300.000,00
Giá đặt cao nhất 52.800,00
Giá đặt thấp nhất 25.000,00
KL đặt cao nhất 4.000.000,00
KL đặt thấp nhất 500,00
Tổng số NĐT trúng giá 13,00
Tổng số tổ chức trúng giá 2,00
Tổng số giá trị trúng giá 215.077.200.000,00
Các file đính kèm