HOSE: Phát triển bền vững

HOSE - Cập nhật sau cùng : 11/01/2017 11:02:30 SA

Thị trường chứng khoán là kênh dẫn vốn quan trọng cho doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ then chốt trong phát triển kinh tế. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong vai trò là đơn vị tổ chức và điều hành thị trường, nhận thực được tầm quan trọng của Phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán, HOSE triển khai các mục tiêu mục tiêu phát triển bền vững bao gồm:

   1. Tăng cường đào tạo, hỗ trợ tổ chức niêm yết trong việc cải thiện chất lượng quản trị doanh nghiệp.

   2. Thúc đẩy các hoạt động có ảnh hưởng tích cực đến Môi trường và Xã hội.

   3. Phổ biến tầm quan trọng của việc minh bạch các thông tin phi tài chính cho tổ chức niêm yết.

   4. Nâng cao nhận thức công chúng đầu tư về Đầu tư có trách nhiệm.

   5. Phát triển hệ sinh thái của thị trường chứng khoán công khai, minh bạch và bình đẳng theo các chuẩn mực quốc tế.

   6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam về thanh khoản, giá trị vốn hóa và chất lượng hàng hóa.

Trở thành đối tác của Sáng kiến các Sở Giao dịch Chứng khoán Bền vững (SSE) thuộc Liên Hiệp Quốc vào năm 2015, HOSE khẳng định mục tiêu về việc thúc đẩy Phát triển bền vững trên TTCK trong Chiến lược Phát triển giai đoạn 2016 – 2020. Tích cực tham gia Tổ công tác Phát triển bền vững của Hiệp hội các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới, HOSE cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp niêm yết, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán thành viên, nhà đầu tư và các thành viên thị trường hướng đến phát triển bền vững, xây dựng thị trường chứng khoán ổn định và minh bạch.

 

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ:

Tổ Phát triển Bền vững – Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.217.713 – Ext: 2522                    Fax: (08) 38.217.452

Email: esg@hsx.vn

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan