Chính sách Chất lượng

HOSE - Cập nhật sau cùng : 01/10/2014 2:20:42 CH

Với phương châm:

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là niềm tin của nhà đầu tư”

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

                                                                                                           CAM KẾT 

1. Đối với cộng đồng nhà đầu tư và các thành viên tham gia thị trường
Luôn nghiêm chỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo các quy định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực chứng khoán nhằm đem đến môi trường đầu tư công khai, công bằng, minh bạch và hiệu quả, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và các thành viên khác tham gia thị trường; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động giao dịch chứng khoán với thái độ văn minh, lịch sự, luôn tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của khách hàng.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức Sở GDCK
Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hoạt động minh bạch, liêm chính và hiệu quả. 
Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi người năng động, sáng tạo, có đời sống vật chất, tinh thần ngày một tốt hơn, có môi trường làm việc, học tập rèn luyện lành mạnh.

3.Với cộng đồng xã hội
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần phát triển cộng đồng xã hội, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển và hội nhập với khu vực và thế giới.

Chính sách chất lượng này được phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Sở GDCK và cam kết thực hiện nghiêm túc./.

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan