Điểm tin giao dịch 07.11.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 07/11/2019 3:43:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
07/11/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.024,03 -0,88 -0,09% 4.233,75      
VN30   944,25 1,87 0,20% 2.894,69      
VNMIDCAP 975,09 -1,22 -0,12% 740,50      
VNSMALLCAP 789,48 -0,12 -0,02% 234,08      
VN100   909,86 0,57 0,06% 3.635,20      
VNALLSHARE 905,50 0,46 0,05% 3.869,28      
VNCOND 1.257,54 2,64 0,21% 157,63      
VNCONS 841,80 -2,45 -0,29% 549,01      
VNENE   585,54 -2,40 -0,41% 41,13      
VNFIN   761,99 2,21 0,29% 658,70      
VNHEAL 1.357,50 -5,06 -0,37% 5,35      
VNIND   616,28 -0,59 -0,10% 986,87      
VNIT   1.158,06 0,20 0,02% 99,51      
VNMAT 886,77 16,50 1,90% 532,84      
VNREAL 1.407,74 -5,06 -0,36% 799,76      
VNUTI   826,10 4,91 0,60% 31,07      
VNXALLSHARE 1.402,04 0,63 0,04% 4.179,97      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
166.863.590 3.400      
Thỏa thuận
Put though
26.530.640 834      
Tổng
Total
193.394.230 4.234      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 27.671.070 EMC 7,00% LGL -9,81%    
2 HPG 14.467.350 NVT 7,00% NNC -8,74%    
3 FLC 12.364.730 COM 6,98% SC5 -7,00%    
4 SBT 12.305.640 CLG 6,96% PJT -6,96%    
5 MBB 7.014.090 MCG 6,91% RIC -6,93%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
19.379.030 10,02% 13.557.380 7,01% 5.821.650    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
646 15,27% 513 12,12% 133    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 5.038.870 VHM 149 HPG 2.045.650    
2 MBB 2.009.600 MSN 130 VRE 1.787.610    
3 VRE 1.971.890 HPG 113 ROS 1.020.980    
4 MSN 1.704.930 SAB 106 STB 709.730    
5 VHM 1.483.330 VNM 95 VHM 621.250    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 ATG ATG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
2 NNC NNC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2019 (21%) và cổ tức từ quỹ đầu tư và phát triển (29%) bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, ngày thanh toán: 20/11/2019.
3 BID BID giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2017 (7%), năm 2018 (7%) bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, ngày thanh toán: 12/12/2019.
4 LGL LGL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 05/12/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan