Điểm tin giao dịch 02.12.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 02/12/2019 4:14:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
02/12/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 959,31 -11,44 -1,18% 4.521,77      
VN30   875,10 -12,37 -1,39% 3.036,05      
VNMIDCAP 941,91 -8,47 -0,89% 883,36      
VNSMALLCAP 778,42 -6,54 -0,83% 319,61      
VN100   850,23 -10,71 -1,24% 3.919,41      
VNALLSHARE 848,06 -10,56 -1,23% 4.239,03      
VNCOND 1.134,57 -9,58 -0,84% 295,45      
VNCONS 771,17 -13,85 -1,76% 393,93      
VNENE   550,88 -10,80 -1,92% 40,47      
VNFIN   694,89 -14,96 -2,11% 553,00      
VNHEAL 1.424,22 -10,93 -0,76% 8,21      
VNIND   606,64 -2,73 -0,45% 1.499,41      
VNIT   1.063,70 -34,43 -3,14% 122,50      
VNMAT 878,83 1,69 0,19% 323,72      
VNREAL 1.336,17 -8,59 -0,64% 916,81      
VNUTI   794,07 -11,42 -1,42% 79,05      
VNXALLSHARE 1.314,94 -16,67 -1,25% 4.604,88      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
180.421.680 3.594      
Thỏa thuận
Put though
30.577.670 928      
Tổng
Total
210.999.350 4.522      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 44.960.650 SMA 7,00% GSP -16,91%    
2 FLC 13.252.620 HRC 6,98% D2D -6,99%    
3 HPG 9.096.550 L10 6,94% CCL -6,98%    
4 HAI 6.869.950 SHP 6,87% TTB -6,97%    
5 DLG 5.133.110 VTB 6,87% CLG -6,95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
12.944.220 6,13% 16.101.165 7,63% -3.156.945    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
446 9,87% 459 10,16% -13    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 ROS 2.769.840 VNM 159 HPG 1.606.010    
2 VRE 2.392.790 VHM 95 VRE 493.490    
3 TCB 2.000.000 VRE 82 HVN 485.480    
4 HPG 1.996.250 MSN 75 DXG 446.870    
5 VNM 1.329.850 ROS 67 KDH 304.630    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 BTT BTT chính thức giao dịch bổ sung 310.649 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/01/2018.
2 CLG CLG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 RAL RAL giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị đánh giá thiệt hại của vụ cháy, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 20/12/2018.
4 GSP GSP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:2 (số lượng dự kiến: 6.000.000 cp).
5 GMC GSP giao dịch không hưởng quyền - phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu (số lượng dự kiến: 8.916.157cp).
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan