HOSE: Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc giao dịch trở lại

HOSE - Cập nhật sau cùng : 01/06/2021 7:12:23 CH

Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao dịch lại bình thường kể từ ngày 02/06/2021.

2. Giá tham chiếu cho ngày giao dịch 02/06/2021 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch 01/06/2021. Trường hợp ngày 01/06/2021 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 02/06/2021 là giá đóng cửa của ngày 31/05/2021.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn sự hợp tác của các thành viên thị trường và công chúng đầu tư.

Trân trọng.

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan