Điểm tin giao dịch 12.08.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 12/08/2019 3:55:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
12/08/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 975,31 0,97 0,10% 3.799,94      
VN30   882,23 3,61 0,41% 2.186,50      
VNMIDCAP 963,50 -1,35 -0,14% 1.014,10      
VNSMALLCAP 819,64 -1,55 -0,19% 313,95      
VN100   857,70 2,13 0,25% 3.200,60      
VNALLSHARE 857,26 1,92 0,22% 3.514,55      
VNCOND 1.247,48 7,44 0,60% 309,59      
VNCONS 814,86 -2,03 -0,25% 347,38      
VNENE   586,65 -4,02 -0,68% 38,95      
VNFIN   674,37 0,19 0,03% 371,10      
VNHEAL 1.035,50 3,18 0,31% 1,78      
VNIND   607,91 4,07 0,67% 1.178,20      
VNIT   1.023,87 22,53 2,25% 321,73      
VNMAT 916,48 10,91 1,20% 315,52      
VNREAL 1.340,95 -0,15 -0,01% 587,54      
VNUTI   823,72 1,75 0,21% 33,95      
VNXALLSHARE 1.330,44 2,68 0,20% 3.817,06      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
125.710.330 2.627      
Thỏa thuận
Put though
48.842.068 1.173      
Tổng
Total
174.552.398 3.800      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 18.019.850 HAR 6,91% VAF -6,94%    
2 ITA 16.868.640 PGI 6,83% PIT -6,94%    
3 HNG 8.162.460 LGC 6,79% DPR -6,91%    
4 HPG 8.127.360 VOS 6,78% RIC -6,89%    
5 SAM 5.902.470 GAB 6,77% DXV -6,89%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
12.432.810 7,12% 13.930.680 7,98% -1.497.870    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
497 13,09% 515 13,56% -18    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 FPT 7.500.410 FPT 407 KBC 476.110    
2 DXG 2.690.780 VNM 71 HDB 414.010    
3 VRE 969.760 MSN 68 VRE 337.800    
4 BID 926.740 VHM 59 BID 286.240    
5 MSN 899.890 DXG 44 HQC 202.770    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SKG SKG nhận quyết định niêm yết bổ sung 5.756.779 cp (phát hành trả cổ tức năm 2018) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/08/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan