Điểm tin giao dịch 23.08.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 23/08/2019 3:52:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
23/08/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 992,45 -4,81 -0,48% 3.874,86      
VN30   900,53 -0,76 -0,08% 2.662,89      
VNMIDCAP 966,57 -2,79 -0,29% 612,25      
VNSMALLCAP 830,99 -0,13 -0,02% 385,70      
VN100   873,69 -2,31 -0,26% 3.275,14      
VNALLSHARE 873,17 -2,27 -0,26% 3.660,84      
VNCOND 1.232,12 -11,69 -0,94% 284,84      
VNCONS 824,83 -6,43 -0,77% 255,71      
VNENE   625,06 7,98 1,29% 65,16      
VNFIN   696,61 0,73 0,10% 616,57      
VNHEAL 1.073,21 27,41 2,62% 6,76      
VNIND   608,74 2,88 0,48% 1.434,87      
VNIT   1.066,33 24,72 2,37% 114,46      
VNMAT 912,01 8,56 0,95% 242,31      
VNREAL 1.377,99 -13,31 -0,96% 581,21      
VNUTI   838,27 -2,49 -0,30% 48,03      
VNXALLSHARE 1.353,67 -3,64 -0,27% 3.833,86      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
119.796.120 2.746      
Thỏa thuận
Put though
42.772.075 1.129      
Tổng
Total
162.568.195 3.875      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 28.886.800 VPK 7,00% DAH -6,98%    
2 EIB 11.291.730 HVG 6,99% SVT -6,97%    
3 STB 6.009.530 RIC 6,98% HRC -6,92%    
4 HPG 5.386.570 TCO 6,95% HOT -6,89%    
5 ITA 3.807.210 VNL 6,93% CCI -6,85%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
6.175.992 3,80% 12.703.733 7,81% -6.527.741    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
289 7,46% 503 12,98% -214    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 2.101.000 VNM 121 STB 544.510    
2 HPG 1.397.250 VIC 94 PVD 521.400    
3 BID 1.133.240 VJC 77 VHM 255.330    
4 VNM 969.830 VRE 74 HDB 210.000    
5 VRC 847.765 VHM 51 NVL 171.230    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 MCP MCP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội tại Trụ sở công ty.
2 CMBB1902  CMBB1902 nhận quyết định niêm yết bổ sung 4.000.000 cp (phát hành bổ sung) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/08/2019.
3 HAX HAX nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.731.000 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/08/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan