Điểm tin giao dịch 21.08.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 21/08/2019 3:56:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21/08/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 994,38 9,71 0,99% 5.077,50      
VN30   900,54 6,09 0,68% 2.936,13      
VNMIDCAP 969,01 0,02 0,00% 1.311,52      
VNSMALLCAP 828,90 0,28 0,03% 536,57      
VN100   873,98 4,90 0,56% 4.247,65      
VNALLSHARE 873,28 4,68 0,54% 4.784,22      
VNCOND 1.264,59 -0,84 -0,07% 285,12      
VNCONS 829,66 -0,36 -0,04% 218,20      
VNENE   612,10 21,88 3,71% 144,64      
VNFIN   695,00 7,43 1,08% 940,93      
VNHEAL 1.042,84 6,01 0,58% 1,62      
VNIND   605,52 0,61 0,10% 1.438,22      
VNIT   1.052,14 -7,60 -0,72% 415,29      
VNMAT 905,79 9,17 1,02% 499,28      
VNREAL 1.373,41 9,73 0,71% 746,81      
VNUTI   844,41 9,54 1,14% 86,78      
VNXALLSHARE 1.353,18 6,48 0,48% 5.121,20      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
146.223.360 3.293      
Thỏa thuận
Put though
55.334.133 1.785      
Tổng
Total
201.557.493 5.078      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 22.710.680 TIX 6,99% PIT -6,92%    
2 PVD 7.018.244 JVC 6,98% PJT -6,92%    
3 MBB 6.149.430 VSI 6,88% TMT -6,86%    
4 SAM 6.028.950 RIC 6,81% DHM -6,85%    
5 HPG 5.427.580 PTC 6,78% GAB -6,83%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
17.500.152 8,68% 15.800.309 7,84% 1.699.843    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
671 13,21% 557 10,98% 113    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 CMG 5.071.019 CMG 203 CMG 5.069.219    
2 VRE 3.411.930 FPT 182 CTI 1.127.130    
3 FPT 3.200.010 VRE 123 KBC 662.010    
4 HPG 1.786.130 VCB 76 PVD 423.180    
5 CTI 1.472.870 VJC 66 HDB 327.860    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HTT HTT bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 21/08/2019 do vi phạm công bố thông tin.
2 FRT FRT nhận quyết định niêm yết bổ sung 10.301.792 cp (phát hành trả cổ tức năm 2018) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/08/2019.
3 DHC DHC nhận quyết định niêm yết bổ sung 8.959.257 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/08/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan