Privacy Policy

HOSE - Cập nhật sau cùng : 03/04/2015 5:19:50 CH

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA WEBSITE

Trân trọng cảm ơn Bạn đã truy cập vào website của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Thông qua website này, Bạn sẽ tiếp cận được những thông tin công bố từ các tổ chức niêm yết, các công ty chứng khoán thành viên, các dữ liệu giao dịch chứng khoán được thực hiện tại hệ thống giao dịch, các thông tin về hoạt động điều hành thị trường của HOSE và các thông tin cần thiết khác. Bên cạnh đó, HOSE cũng sẽ thu thập một số thông tin về việc truy cập website của Bạn để phục vụ cho việc quản lý và điều hành website trên cơ sở quy định của pháp luật. Bạn truy cập vào website của HOSE được xem như đương nhiên  đồng ý với các chi tiết dưới đây:

1.          Thu thập thông tin cá nhân:

  • Trong một số trường hợp, HOSE có thể yêu cầu Bạn cho biết một số thông tin nhận biết cá nhân trước khi cung cấp một dịch vụ nào đó. Những thông tin HOSE yêu cầu Bạn cung cấp chỉ để xác thực, hiểu rõ hơn nhu cầu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của Bạn.
  •  Từ website này Bạn có thể kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp đến các trang thông tin điện tử khác không thuộc quyền kiểm soát của HOSE. Vì vậy HOSE khuyến nghị Bạn nên chú ý kiểm tra Chính sách bảo mật của tất cả các trang thông tin điện tử đó trước khi cung cấp bất kì thông tin nhận biết cá nhân nào của Bạn.

2.          Sử dụng thông tin cá nhân

  • HOSE sử dụng thông tin của Bạn cho các mục đích quản trị, lập các thống kê về nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HOSE, đánh giá chất lượng của website. Từ các thống kê này HOSE sẽ có những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng ngày một tốt hơn các nhu cầu của Bạn.

3.          Truy xuất thông tin cá nhân

  • Tất cả các đơn vị thuộc HOSE, cán bộ nhân viên của HOSE và các đối tượng khác (nếu có) được phép truy cập thông tin của Bạn đều phải tuân thủ Chính sách bảo mật của website này.

4.          Bảo mật thông tin cá nhân

  • Tất cả thông tin của Bạn gửi tới HOSE thông qua website được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa để đảm bảo các thông tin được bảo vệ tối đa trên đường truyền trong phạm vi cho phép.
  • HOSE cam kết đảm bảo việc bảo mật thông tin của Bạn trong phạm vi quản lý của mình. Mọi thông tin cá nhân của Bạn được HOSE bảo vệ, tránh mọi hoạt động truy cập trái phép từ bất kỳ bên thứ ba nào và HOSE đảm bảo rằng sẽ không tiết lộ các thông tin này trừ trường hợp phải cung cấp cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.    
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan