Điểm tin giao dịch 13.01.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 13/01/2020 5:09:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13/01/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 965,84 5,69 0,59% 2.763,79      
VN30   881,79 4,03 0,46% 1.570,53      
VNMIDCAP 920,15 -0,68 -0,07% 674,49      
VNSMALLCAP 746,20 -8,73 -1,16% 237,10      
VN100   848,79 3,61 0,43% 2.245,02      
VNALLSHARE 845,16 2,97 0,35% 2.482,12      
VNCOND 1.173,44 7,18 0,62% 190,96      
VNCONS 743,61 -3,28 -0,44% 157,87      
VNENE   531,82 -9,84 -1,82% 45,92      
VNFIN   724,27 6,75 0,94% 707,31      
VNHEAL 1.317,63 -25,27 -1,88% 5,66      
VNIND   583,95 -1,38 -0,24% 522,61      
VNIT   1.108,31 -8,82 -0,79% 59,56      
VNMAT 903,03 5,61 0,63% 246,98      
VNREAL 1.306,88 8,06 0,62% 494,05      
VNUTI   745,45 -7,23 -0,96% 42,82      
VNXALLSHARE 1.308,36 4,82 0,37% 2.774,79      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
117.952.020 1.907      
Thỏa thuận
Put though
29.195.771 856      
Tổng
Total
147.147.791 2.764      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 DLG 12.821.760 HAS 7,00% FIR -33,89%    
2 FLC 6.896.010 AGF 6,89% KPF -7,00%    
3 HPG 5.753.520 VCF 6,87% LM8 -7,00%    
4 CTG 5.347.470 PTL 6,87% ROS -7,00%    
5 SAM 4.451.310 VSI 6,86% SMB -6,98%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
15.031.823 10,22% 12.223.173 8,31% 2.808.650    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
545 19,73% 474 17,16% 71    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VPB 6.434.000 VCB 254 HPG 974.910    
2 HPG 3.716.090 VPB 145 ROS 297.810    
3 VCB 2.852.090 VNM 101 MSN 202.110    
4 VHM 1.167.170 VHM 100 VHM 183.570    
5 POW 985.460 HPG 90 DGW 161.980    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VPK VPK hủy niêm yết 14.998.817 cp tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 13/01/2020, ngày GD cuối cùng: 10/01/2020.
2 FIR FIR giao dịch không hưởng quyền -  phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần theo tỷ lệ 60% (số lượng dự kiến: 7.800.000 cp).
3 VHM11801 VHM11801 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 03/02/2020.
4 CDPM2001  CDPM2001 (chứng quyền DPM.KIS.M.CA.T.02 - Mã chứng khoán cơ sở: DPM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/01/2020 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 14.567 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2020.
5 CHDB2001  CHDB2001 (chứng quyền HDB.KIS.M.CA.T.01 - Mã chứng khoán cơ sở: HDB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/01/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 29.099 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2020.
6 CROS2001  CROS2001 (chứng quyền ROS.KIS.M.CA.T.01 - Mã chứng khoán cơ sở: ROS) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/01/2020 với số lượng 10.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 26.468 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2020.
7 CSTB2001  CSTB2001 (chứng quyền STB.KIS.M.CA.T.02 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/01/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1, với giá: 10.999 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2020.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan