Điểm tin giao dịch 22.11.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 22/11/2019 3:56:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/11/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 977,78 -10,11 -1,02% 5.620,90      
VN30   892,31 -5,92 -0,66% 3.865,93      
VNMIDCAP 954,84 -12,08 -1,25% 990,08      
VNSMALLCAP 777,87 -10,44 -1,32% 414,71      
VN100   865,92 -6,46 -0,74% 4.856,00      
VNALLSHARE 863,01 -6,57 -0,76% 5.270,72      
VNCOND 1.165,54 -15,24 -1,29% 221,57      
VNCONS 789,16 -7,65 -0,96% 1.054,35      
VNENE   565,06 -11,23 -1,95% 61,72      
VNFIN   715,63 -6,23 -0,86% 824,60      
VNHEAL 1.415,30 -4,22 -0,30% 8,77      
VNIND   608,49 -4,44 -0,72% 1.381,25      
VNIT   1.091,77 -1,24 -0,11% 109,51      
VNMAT 859,28 -2,00 -0,23% 347,11      
VNREAL 1.356,03 -6,24 -0,46% 1.162,55      
VNUTI   808,67 -10,40 -1,27% 68,64      
VNXALLSHARE 1.338,53 -11,20 -0,83% 5.694,40      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
196.749.440 4.192      
Thỏa thuận
Put though
33.611.594 1.429      
Tổng
Total
230.361.034 5.621      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 33.248.940 DTL 7,00% SMB -10,82%    
2 HSG 10.135.850 BTT 6,99% HCD -6,98%    
3 FLC 9.240.090 SC5 6,95% ST8 -6,98%    
4 HPG 6.265.620 HTV 6,93% CLG -6,98%    
5 ASM 5.315.510 VSC 6,91% HSG -6,97%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
28.575.581 12,40% 26.633.441 11,56% 1.942.140    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.353 24,07% 1.364 24,27% -11    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VPB 14.289.174 VNM 1.665 CTG 1.069.050    
2 VNM 13.663.950 VPB 306 HPG 797.750    
3 ROS 2.924.380 VHM 112 VRE 602.290    
4 HPG 2.399.070 ROS 72 KBC 568.760    
5 DXG 1.770.580 VCB 69 KDH 311.590    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CAV CAV giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 10/12/2019 đến 13/12/2019.
2 SMB SMB giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, ngày thanh toán: 06/12/2019.
3 HVG HVG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 14/02/2020 tại khách sạn Bến Thành, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM.
4 SHA SHA niêm yết và giao dịch bổ sung 2.757.920 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 22/11/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/11/2019.
5 TCD TCD niêm yết và giao dịch bổ sung 4.072.178 cp (trả cổ tức + ESOP) tại HOSE ngày 22/11/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/11/2019.
6 CHPG1902 CHPG1902 niêm yết và giao dịch bổ sung 6.000.000 cq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/11/2019. 
7 CVNM1901 CVNM1901 niêm yết và giao dịch bổ sung 6.000.000 cq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/11/2019. 
8 TCH TCH giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, ngày thanh toán: 20/12/2019.
9 OPC OPC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 12/12/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan