HOSE: HOSE triển khai tính toán chỉ số tổng thu nhập (TRI) của ba chỉ số mới VN DIAMOND, VNFIN LEAD và VNFINSELECT

HOSE - Cập nhật sau cùng : 22/11/2019 9:57:13 SA

Ngày 25/11/2019, Sở GDCK TP.HCM triển khai tính toán các chỉ số tổng thu nhập (TRI): VNDTRI, FLEADTRI và VNFSTRI trên 3 chỉ số tương ứng VN DIAMOND, VNFIN LEAD và VNFINSELECT

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan