Điểm tin giao dịch 29.04.2021

HOSE - Cập nhật sau cùng : 29/04/2021 4:37:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
29/04/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.239,39 9,84 0,80 19.300,55      
VN30 1.312,28 18,22 1,41 11.840,47      
VNMIDCAP 1.483,59 4,11 0,28 3.450,88      
VNSMALLCAP 1.289,64 -1,45 -0,11 1.373,64      
VN100 1.241,16 12,98 1,06 15.291,36      
VNALLSHARE 1.243,28 12,08 0,98 16.664,99      
VNXALLSHARE 1.985,80 18,71 0,95 19.578,39      
VNCOND 1.499,74 11,17 0,75 430,76      
VNCONS 808,18 -4,14 -0,51 1.175,93      
VNENE 537,93 2,46 0,46 144,86      
VNFIN 1.291,60 27,61 2,18 6.680,62      
VNHEAL 1.508,48 10,26 0,68 82,00      
VNIND 713,36 0,84 0,12 1.432,33      
VNIT 1.827,67 4,36 0,24 217,14      
VNMAT 2.256,19 61,72 2,81 2.497,76      
VNREAL 1.739,40 0,97 0,06 3.703,87      
VNUTI 760,40 8,57 1,14 220,19      
VNDIAMOND 1.520,88 30,27 2,03 5.963,00      
VNFINLEAD 1.739,16 30,92 1,81 6.598,41      
VNFINSELECT 1.699,62 30,19 1,81 6.637,56      
VNSI 1.891,09 25,84 1,39 6.964,32      
VNX50 2.165,70 25,11 1,17 14.798,10      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 614.232.800 18.091    
Thỏa thuận 32.927.374 1.210    
Tổng 647.160.174 19.301    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VPB 41.536.000 DCL 6,94% GSP -14,89%    
2 STB 39.661.400 RIC 6,94% ABS -6,88%    
3 FLC 30.480.200 HSL 6,91% TGG -6,25%    
4 HPG 27.877.700 TIX 6,90% PXT -5,66%    
5 LPB 23.814.400 BCG 6,85% EVG -5,60%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
36.179.859 5,59% 38.054.630 5,88% -1.874.771
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.571 8,14% 1.948 10,09% -377
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VPB 10.792.700 VPB 601.489.550 STB 30.776.900  
2 VRE 5.262.200 VNM 408.864.130 KBC 30.504.600  
3 HPG 4.527.300 VIC 266.364.900 VIC 23.910.740  
4 VNM 4.402.400 HPG 262.139.840 NVL 18.182.400  
5 HDB 3.575.300 VHM 261.743.016 VHM 13.576.870  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 SVI SVI giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào 02/06/2021.
2 SPM SPM giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên, dự kiến lấy ý kiến cổ đông vào tháng 05/2021.
3 VIX VIX giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2021 tại Hà Nội.
4 VCI VCI giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 17/05/2021.
5 ASG ASG chuyển giao dịch 63.044.964 cp sang HNX, ngày GD cuối cùng: 29/04/2021.
6 HVH HVH niêm yết và giao dịch bổ sung 9.485.791 cp (phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 29/04/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/04/2021.
7 VIC VIC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
8 VRE VRE giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
9 GSP GSP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 19/05/2021.
10 HTN HTN niêm yết và giao dịch bổ sung 16.446.980 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 29/04/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/04/2021.
11 TCL TCL giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội tại tòa nhà TCL Building, 470 Đồng văn Cống, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, TPHCM.
12 VHM VHM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức công ty sẽ thông báo sau
13 ATG ATG hủy niêm yết 15.220.000 cp tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 29/04/2021, ngày GD cuối cùng: 31/10/2021.
14 PVT PVT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
15 TCL TCL giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, tại 470 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. HCM, thời gian tổ chức công ty sẽ thông báo sau.
16 SAM SAM niêm yết và giao dịch bổ sung 86.337.179 cp ngày 29/04/2021, 7.155.471 cp ngày 16/03/2022 tại HOSE , ngày niêm yết có hiệu lực: 20/04/2021
17 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.300.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/04/2021. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan